Κωνσταντίνος Μπάρκας
Βουλευτής Ν.Πρέβεζας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

19|02|2016
Δήλωση Κώστα Μπάρκα για πρόγραμμα ''Διά Βίου Μάθηση''.

«Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για τη διακοπή του προγράμματος ''Διά Βίου Μάθηση''. Διευκρινίζω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έληξε τον Ιούνιο του 2015 και με την οχτάμηνη παράταση που έλαβε από το Υπουργείο Παιδείας, ολοκληρώνεται τέλος Φεβρουαρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας εργάζεται συστηματικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η γραφειοκρατική διαδικασία για την ένταξη του νέου προγράμματος ''Διά Βίου Μάθηση'', το οποίο θα έχει εξαετή προοπτική, στην 5η Προγραμματική Περίοδο, δηλαδή στο νέο ΕΣΠΑ. Σκοπός του Υπουργείου είναι να υλοποιηθούν οι βασικοί άξονες του προγράμματος και να διασφαλιστεί ένα θεσμικό πλαίσιο, που να παρέχει πρόσβαση σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς επίσης να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας.

 Το Σεπτέμβρη του 2016, υπάρχει δέσμευση για επαναλειτουργία όλων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, εφόσον το επιθυμούν και οι αντίστοιχοι Δήμοι.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καλούμαστε να αυξήσουμε τον αριθμό των επωφελούμενων του νέου προγράμματος, γιατί η επένδυση στην εκπαίδευση και τη κατάρτιση έχουν πολλαπλά οφέλη τόσο για τη κοινωνία, όσο και για την οικονομία μας. Αυτό το γεγονός θα είναι η απόδειξη ότι ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος ''Διά Βίου Μάθηση'' είναι επιτυχής σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια όπου γίνονταν κακοδιαχείριση».