Κωνσταντίνος Μπάρκας
Βουλευτής Ν.Πρέβεζας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

25|05|2015
Συνάντηση νέων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αν. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με τους νέους Βουλευτές του Σύριζα: Μπάρκα Κώστα, Γκαρά Ανατασία, Κάτση Μάριο και Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, συναντήθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου.

Κύρια θέματα της συζήτησης ήταν η ενημέρωσή τους για τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, την προώθηση της ρύθμισης για τη στήριξη δομών κοινωνικής οικονομίας και αγροτικών συνεταιρισμών.

Όπως τόνισε στη συνάντηση η Υπουργός ένα σοβαρό σχέδιο αντιμετώπισης της ανεργίας αφορά περισσότερα του ενός Υπουργεία και είναι επιτακτική ανάγκη του συνόλου της κοινωνίας μας. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση οφείλει αφενός να επανασχεδιάσει το παραγωγικό μοντέλο στην κατεύθυνσή της ενίσχυσης νέων κλάδων, καθώς και κλάδων που έχουν παρακμάσει λόγω της κρίσης. Αφετέρου, όπως τόνισε πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο μέρος του κρατικού προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών κοινοτικών πόρων σε προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απαράδεκτο να χρηματοδοτούνται συνολικά όλες οι χώρες της ΕΕ με πόρους που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Είναι χαρακτηριστικό όπως τόνισε ο Κώστας Μπάρκας, ότι η Ελλάδα κατάφερε να αποσπάσει από κοινοτικούς πόρους μόλις 171 εκ. ευρώ για την διετία '14-15 σε σύνολο 3 δις ευρώ. Ταυτόχρονα, η χώρα μας είναι πρώτη από τις 28 χώρες της ΕΕ στην ανεργία των νέων, με μέσο όρο πάνω από το μέσο όρο των κρατών της ΕΕ (με το αντίστοιχο ποσοστό στην Γερμανία να μην φτάνει το 8%).

Από κοινού συμφώνησαν ότι τα προγράμματα voucher είναι πλήρως αναποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς εγκλωβίζουν τους νέους ανθρώπους στην προσωρινότητα μεταξύ γκρίζα ζώνης επισφάλειας και ανεργίας.

Περαιτέρω ενημερώθηκαν για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί ήδη στα προγράμματα αυτά, και ειδικότερα όπως τόνισε η αναπληρώτρια Υπουργός α) αυξήθηκαν οι απολαβές των εργαζομένων στο ύψος του κατώτατου μισθού, β) αναγνωρίστηκε η πλήρης ασφάλιση(υγειονομική και συνταξιοδοτική) γ) ακυρώθηκε, προκειμένου να επανασχεδιαστεί δικαιότερα, το σκανδαλώδες πρόγραμμα των 29-64 καθώς δίνονταν 5.400? στα ΚΕΚ και μόλις 1.600? στους εργαζόμενους για εργασία πέντε μηνών.

Όπως τόνισε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου, στόχος του Υπουργείου είναι να αλλάξουν ριζικά τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και να γίνουν συμβάσεις εργασίας 8μηνης ή 12μηνης διάρκειας, να κατοχυρώνουν οι εργαζόμενοι εργασιακά δικαιώματα και να συμμετέχουν ενεργά στην επιμόρφωση (εφόσον είναι αναγκαία) ο ΟΑΕΔ-η τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα επιμελητήρια.

Τέλος, και οι τέσσερις βουλευτές στήριξαν τις πρώτες προσπάθειες της Υπουργού, αλλά όπως τόνισαν, η κατεύθυνση της νέας Κυβέρνησης πρέπει να είναι η διασφάλιση σταθερών θέσεων απασχόλησης και η αναδιανομή πλούτου και εισοδημάτων υπέρ της νέας γενιάς. Ειδικότερα, οι βουλευτές συμφώνησαν ότι πρέπει να καταργηθεί άμεσα ο ηλικιακός διαχωρισμός στις απολαβές των νέων κάτω των 25 ετών, να στηριχτούν οι νέες συνεταιριστικές δομές κοινωνικής οικονομίας και να δουλέψουν όλοι μαζί ένα άμεσο σχέδιο έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επιστρέψει στον τόπο η νεότητα και η δημιουργία, με πρώτο και άμεσο στόχο την ανάκτηση της εργασίας.