Κωνσταντίνος Μπάρκας
Βουλευτής Ν.Πρέβεζας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

06|11|2019
Κώστας Μπάρκας: Χαιρετισμός στην Επετειακή Εκδήλωση για τα Είκοσι Ένα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που συμπληρώνονται είκοσι ένα (21) χρόνια λειτουργίας του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα, η ίδρυση και λειτουργία του οποίου διαμόρφωσε καθοριστικά τις αναπτυξιακές προοπτικές και το πολιτισμικό συνολικά υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής.

Το τμήμα εισήλθε από πέρυσι σε μια νέα εποχή, με την ολοκλήρωση μιας σειράς νομοθετικών παρεμβάσεων που αποσκοπούσαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανωτατοποίησης των ΤΕΙ σε ΑΕΙ, προκειμένου να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ο κοινωνικός και δημόσιος χαρακτήρας της στη χώρα. Το εγχείρημα της σύμπραξης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι πράξη που προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία, διότι

  • Συνδέεται η υψηλή θεωρητική γνώση των Πανεπιστημίων με την «τεχνολογική εμπειρία» των Τ.Ε.Ι.,

  • Εξασφαλίζεται, μέσα από την αναβάθμισή τους, η βιωσιμότητα ιδιαιτέρως των μικρών ιδρυμάτων στο διεθνές ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που προάγει ευρύτερες συνενώσεις και συνεργασίες,

  • Ενθαρρύνεται η συνεργασία και η συνέργεια των ερευνητών, καθώς και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών και εξοπλισμών, αλλά και εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Υπό αυτό το πρίσμα, το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, πρώτα ως ΤΕΙ Ηπείρου και τώρα πια ως τμήμα εντασσόμενο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κλείνοντας ένα πολύ επιτυχημένο κύκλο τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις. Προκλήσεις που σχετίζονται με τις εξελίξεις σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, χάρη στις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία, η έντονη κινητικότητα και ο αυξημένος ανταγωνισμός παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της ανώτατης εκπαίδευσης αποκτά βαρύνουσα σημασία. Απαιτείται να ξεπεραστούν παθογένειες του παρελθόντος και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις που τίθενται για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τόσο σε μια δεδομένη χωρική ενότητα, όσο και σε επίπεδο χώρας.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι ολόψυχα μακροημέρευση και επιτυχία για το κοινό καλό στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.