Κωνσταντίνος Μπάρκας
Βουλευτής Ν.Πρέβεζας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

22|03|2023
Κώστας Μπάρκας: Να κατοχυρωθούν άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών και των αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων Γεωπονίας

Στη Βουλή, με Αναφορά τους προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων φέρνουν τριάντα μία/ ένας (31) Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, το πρόβλημα της μη αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους φοιτητές και αποφοίτους των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων Γεωπονίας. Οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων τμημάτων δεν μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε) και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επομένως, στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων του Γεωπόνου, που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται. Μάλιστα, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, το οποίο έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη επιτάχυνσης και άμεσης ολοκλήρωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι δέχεται αιτήσεις εγγραφής από Διπλωματούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων και δεν μπορεί να τους εγγράψει. Υπέρ της επίλυσης του ζητήματος είναι και τα θεσμικά όργανα των πανεπιστημίων, καθώς και η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων.

Με την Αναφορά αυτή, η οποία στηρίζεται σε Επιστολή επτά (7) Φοιτητικών Συλλόγων και Εκπροσώπων Φοιτητών από τα συγκεκριμένα τμήματα, ζητείται να δρομολογηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση, ώστε στον κατάλογο των παλαιότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωπονίας στους αποφοίτους των οποίων επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου, να προστεθούν τα προαναφερθέντα Τμήματα οι χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι των οποίων δεν γνωρίζουν μετά την περάτωση των σπουδών τους εάν θα γίνουν δεκτοί από Δημόσιους, αλλά και Ιδιωτικούς φορείς, λόγο του συγκεκριμένου κωλύματος.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Αναφορά:

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κκ. Υπουργούς

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θε?μα: «Να κατοχυρωθούν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα φοιτητών και αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων Γεωπονίας»

 

Καταθέτουμε αναφορά, την επιστολή των:

1. Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Γεωπονίας, Ηράκλειο. Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Εκπροσώπων Φοιτητών Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και Τμήματος Γεωπονίας, Μεσολόγγι. Πανεπιστήμιο Πατρών.

3. Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Γεωπονίας, Άρτα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

4. Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Γεωπονίας- Αγροτεχνολογιας, Λάρισα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

5. Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Επιστήμης Ζωικής παραγωγής, Λάρισα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

6. Εκπροσώπων Φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

7. Φοιτητικού Συλλόγου Γεωπονίας, Φλώρινα. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

με την οποία ζητούν να δρομολογηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση ώστε στον κατάλογο των παλαιότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωπονίας στους αποφοίτους των οποίων επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου, να προστεθούν τα προαναφερθέντα Τμήματα οι χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι των οποίων δεν γνωρίζουν μετά την περάτωση των σπουδών τους εάν θα γίνουν δεκτοί από Δημόσιους, αλλά και Ιδιωτικούς φορείς, λόγο του συγκεκριμένου κωλύματος.

 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή

 

Παρακαλούμε για την εξέταση της επιστολής και να ενημερωθούμε σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες θα προβείτε.

 

Αθη?να, 21/03/2023

 

Οι καταθέτοντες Βουλευτές