Κωνσταντίνος Μπάρκας
Βουλευτής Ν.Πρέβεζας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

03|10|2019
Κώστας Μπάρκας: Ερώτηση στη Βουλή για τα τεράστια εκπαιδευτικά κενά στον Νομό Πρέβεζας

Χωρίς να έχει συμπληρωθεί ούτε ένας μήνας από την έναρξη των σχολικών μαθημάτων και έχοντας ήδη ολοκληρωθεί οι δύο κύκλοι τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο Νομός Πρέβεζας βρίσκεται αντιμέτωπος με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς στην Ειδική Αγωγή και στις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν τον τεράστιο αριθμό διδακτικών ωρών που ήδη έχουν χαθεί. Στα γυμνάσια και λύκεια του Νομού Πρέβεζας παρατηρούνται δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικά κενά, έντεκα (11) Πλήρους Ωραρίου και τέσσερα (4) Μειωμένου. Τα εν λόγω κενά αφορούν κατά κύριο λόγο μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού Κατεύθυνσης της Γ? Λυκείου, στα οποία θα εξεταστούν πανελλαδικά οι μαθητές.

Επίσης, στα Μουσικά Σχολεία του Νομού, Γυμνάσιο και Λύκειο, μέχρι σήμερα οι διδακτικές ώρες που δεν καλύφθηκαν ανέρχονται σε τριακόσιες ογδόντα επτά (387) και αντιστοιχούν σε ωράριο περίπου δέκα επτά (17) εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα κενά ανέρχονται σε εικοσι πέντε (25) που αφορούν Δασκάλους και διάφορες άλλες ειδικότητες.

Ταυτόχρονα, η Ειδική Αγωγή αντιμετωπίζει επίσης σοβαρές ελλείψεις. Οι εκπαιδευτικές δομές, που την απαρτίζουν (Παράλληλη Στήριξη, ΕΕΕΚ, και Τμήμα Ένταξης) έχουν ελλείψεις τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και σε Σχολικούς Νοσηλευτές, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Είναι προφανής, για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών που εντάσσονται σε δομές της Ειδικής Αγωγής, καθώς και της υποστήριξης των οικογενειών τους, η ομαλή λειτουργία των Σχολείων Ειδικής Αγωγής και θα πρέπει από πλευράς πολιτείας, να αποτελεί προτεραιότητα η αναβάθμιση και η ενίσχυσή της.

Οι αρμόδιες Διοικητικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας, οι οποίες είναι επίσης υποστελεχωμένες, έχουν επισημάνει τα εκπαιδευτικά κενά στο Υπουργείο Παιδείας. Παρόλα αυτά, η φετινή διαδικασία των τοποθετήσεων αναπληρωτών δεν διόρθωσε την υφιστάμενη, ιδιαίτερα δυσμενή πραγματικότητα.

 

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω έγκαιρου προγραμματισμού,

 

Επειδή η πολιτική των μηδενικών διορισμών στην εκπαίδευση οδηγεί σε δυσλειτουργίες και κενά σε κρίσιμες ειδικότητες και σε βασικά μαθήματα,

 

Επειδή η επαρκής στελέχωση των συνόλου των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και της Ειδικής Αγωγής, συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας,

 

 

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Με ποιον τρόπο προτίθεται να καλύψει τα εκπαιδευτικά κενά, που ήδη έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες χαμένες εκπαιδευτικές ώρες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το εκπαιδευτικό έργο στον Νομό Πρέβεζας;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Κώστας Μπάρκας